Práce ve výškách

VYBAVENÍ A NÁVRHY ŘEŠENÍ PRO BEZPEČNOST PRÁCE VE VÝŠKÁCH

vysky_2022_01-(1).jpg

Společnost Blyth se zabývá kompletním řešením rizik spojených s prací ve výškách a nad volnou hloubkou.

Ochrana proti pádu je často brána na lehkou váhu, ačkoliv její podcenění často přináší tragické následky. Je až s podivem, jak často se zanedbává. Přitom stačí zapojit jednoduché kupecké počty. Reakční doba člověka na neočekávanou událost jsou přibližně 2 vteřiny. Za tuto dobu člověk proletí volným pádem 19,6 m a dosáhne rychlosti 71 km/h. Stačí drobné zaváhání a neštěstí je na světě.

Abychom přispěli k minimalizaci těchto nebezpečí, představujeme vám naši ucelenou nabídku produktů k ochraně proti pádu.

vysky_2022_02.jpg

Nabízíme tyto služby:

  • Prezentace – školení
  • Praktické ukázky
  • Bezpečnostní řešení pro vaši firmu
  • Kolektivní jištění
  • Revize produktů

Pro více informací, zájem o školení či poptávku konkrétních produktů nás neváhejte kontaktovat pomocí tohoto formuláře.

POPTAT VÍCE

vysky_2022_03.jpg

Prezentace:

Ochrana proti pádu je často brána na lehkou váhu, ačkoliv její podcenění často přináší fatální následky. Je až s podivem, jak často se zanedbává. Stačí drobné zaváhání a neštěstí je na světě. Abychom přispěli k minimalizaci těchto nebezpečí, rádi bychom pro Vás připravili odborné školení riziko pádu a práce ve výškách včetně představení našeho produktového portfolia.

POPTAT SLUŽBU

Prezentaci i praktické ukázky povede zkušený instruktor, který se již více než 15 let aktivně věnuje lezení a problematice práce ve výškách. Je zároveň certifikovaný bezpečnostní technik.

POPTAT SLUŽBU

Bezpečnostní řešení pro vaší firmu:

Návrh řešení vytypovaných rizik spojených s prací ve výškách a nad volnou hloubkou. Doporučíme zodpovědného technika který vyprojektuje projekt. Přijede na místo a ve spolupráci s vámi navrhne nejlepší řešení pro bezpečný výkon práce. Systémy jsou certifikovány dle norem EN795 a EN353-1.

Revize produktů:

U produktů, které prodáváme, zároveň umíme provádět revize a tím prodloužit jejich funkční užití.

Kolektivní jištění:

Nabízíme projektování, instalaci, údržbu a revize pevných zajišťovacích systémů. Jde o prostředky instalované na budovy či konstrukce, jež slouží jako kotevní prostředky k údržbě či výkonu činností ve výšce. Tyto systémy jsou navrhovány vždy pro konkrétní situaci a v místě instalace jsou permanentně. V případě poptávky kontaktujte naše obchodní zástupce. Technik zodpovědný za projekt přijede na místo a ve spolupráci s vámi navrhne nejlepší řešení pro bezpečný výkon práce. Systémy jsou certifikovány dle norem EN795 a EN353-1

Co je dobré vědět:

Důležitým aspektem celého systému používání ochranných prostředků proti pádu je mít zpracovaný evakuační, záchranný plán. Každý pracovník a odpovědné osoby dohlížející na práci ve výškách musí být seznámeny s tímto plánem. Dodržujte zásady bezpečného používání prostředků na ochranu proti pádu, práci ve výškách. Před každým použitím prostředků na ochranu proti pádu je nutné zkontrolovat jejich funkční a bezchybný stav. U žádného výrobku nesmí být viditelná poškození nebo funkční závada. Při používání ochranných prostředků proti pádu se řiďte návody na použití od výrobce. Každý z uvedených prostředků podléhá pravidelné revizní kontrole, a to každých 12 měsíců od prvního použití. Životnost těchto produktů udává výrobce v návodu na použití.

Instalace:

Nabízíme prodej pronájem a instalaci zajišťovacích sítí proti pádu z výšky. Sítě jsou optimálním řešením v místech, kde je jiný způsob jištění neefektivní z důvodu složité instalace a pokrytí jen malého prostoru potřebného pro výkon práce. Sítě dodáváme a instalujeme dle normy EN1263-1 V případě poptávky kontaktujte prosím naše obchodní zástupce.